София, България
office@taxiclub.bg

Увеличение на минималните тарифи ще гласуват в Бургас

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Увеличение на минималните тарифи ще гласуват в Бургас

Тарифите за таксиметрови услуги в Бургас да бъдат увеличени предлагат от Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението в докладна записка до общинските съветници, която предстои да се разгледа на следващото заседание на съвета този месец.

С решение през месец октомври 2020 г. Общинският съвет запази определените минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег от 0,75 лв. за дневна тарифа и 0.85 лв. за нощна тарифа и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за двете тарифи — дневна и нощна, в размер на 1,20 лв., валидни за територията на община Бургас.

През месец февруари 2022 г. в Общинския съвет е постъпило искане от Браншова организация на таксиметровите превозвачи и шофьори в България за актуализация на определените цени, с което се предлага драстично увеличение на минималната и максимална цена на таксиметров превоз на пътници. Отправеното предложение не беше прието от местния парламент.

В същото време е факт, че тарифите не са актуализирани от 2011 г., цените на горивата са увеличени значително, а инфлацията в сектор транспорт достига до 25%.

„В тази връзка инициирах среща с представители на бранша, за да търсим балансирано решение, което да е съобразено с разходите за предоставяне на таксиметровата услуга и в същото време да осигури достъпна услуга за таксиметров превоз на пътници. На срещата присъстваха и мои колеги общински съветници, които се включиха активно в дискусията. След дебати и обсъждания постигнахме съгласие да бъде предложено на Общински съвет – Бургас да определи минимална цена за превоз на пътници за един километър пробег – дневна тарифа – 1,10 лв./км.“ – казва Евелина Михалева, председател на транспортната комисия.

Предложената минимална цена за нощна тарифа е 1.20 лв./км. Максималните тарифи за дневен и нощен превоз стават съответно 1,80 лв./км и 2,00 лв./км.

С оглед необходимостта от технологично време за претарифиране на електронните таксиметрови апарати с фискална памет, се дава съгласие за гратисен период до 15.07.2022 г. включително за въвеждане на новите цени.

Tags: , , ,