София, България
office@taxiclub.bg

Ще се явяваме ли през пет години на изпит за водач на ЛТА?

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Ще се явяваме ли през пет години на изпит за водач на ЛТА?

Ще се явяваме ли през пет години на изпит за водач на лек таксиметров автомобил?

Това е въпрос, който мъчи много хора. Не само водачи, но и клиенти, недоволни от некачественото обслужване.

По принцип, таксиметровия шофьор трябва да е на първо място правоспособен (т.е. да е издържал успешно изпит за водач на лек таксиметров автомобил). Въпреки, че е задължително условие, то не винаги се спазва. Реално, колкото и да е опростен самия изпит, много собственици на таксиметрови автомобили, или дори превозвачи, пренебрегват това изискване и съзнателно допускат неправоспособни водачи да извършват таксиметров превоз. Тази практика, освен че е порочна, е и опасна.! Но поради липсата на контрол, и адекватни санкции, същата е доста често срещана.

В отговор на това бяха предприети законодателни промени, които целяха да се завишат изискванията и да се гарантира сигурността на пътниците.  В тази връзка бе предложен ,и приет, текст който гласи “Ръководителят на съответното звено на ИА “Автомобилна администрация” издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил на лице, което отговаря на изискванията на чл. 3, т. 1 -4 и успешно е положил изпит по теми, определени наредбата по чл. 12, ал. 5. Удостоверението се издава за срок от 5 години.”

Именно последното изречение от този текст породи реакции, съответстващи на бурно одобрение от страна на клиентите, до категорично неодобрение от страна на таксиметровите шофьори. И до като в случая клиентите бяха облагодетелствана стана, то таксиметровите шофьори съзряха несправедливост и накърняване на техните интереси. За да подтиснат създалото се напрежение в бранша, представители на законодателя и на отделни браншови организации уверяваха шофьорите, че няма да се явяват на изпит, а само ще се преиздава удостоверението за ВЛТА.

Въпреки това, наш представител поиска становище от ИА “Автомобилна администрация” и зададе въпрос: “Следва ли от тази промяна, че след изтичане на петгодишния срок лицето отново ще полага изпит за водач на лек таксиметров автомобил, за да придобие удостоверението?”

ОТГОВОР ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”:

“Съгласно чл. 24, ал. 4 от ЗАП, удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил” е срочно, като се издава за срок от 5 години. След изтичане на срока, ново удостоверение се издава отново по реда на цитираната разпоредба.”

Tags: , , , , , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *