София, България
office@taxiclub.bg

Академия “Такси клуб”

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Водени от разбирането за необходимостта от начално и поддържащо обучение на водачите и ръководителите в транспортният  сектор,  ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ стартира програма АКАДЕМИЯ “ТАКСИ КЛУБ”, която има за цел да повиши техните професионализъм и капацитет. В програмата са включени организирането и провеждането на уебинари и изграждането на платформа за самообучение и проверка на знанията чрез решаването на тестови задачи.


У Е Б И Н А Р И

Чрез обучителните уебинари ще  предоставим възможност за професионално надграждане и усъвършенстване на участниците в сектора.

Практици с дългогодишен опит ще споделят своя опит с участниците в различни аспекти на тяхната работа, като всичко това ще се случва на един клик разстояние. Можете да участвате в уебинар от офиса, от вкъщи, от автомобила, от където ви е удобно. Заедно с това ще имате възможност за двустранна комуникация с водещия на уебинара, в реално време. Необходими са ви само компютър или мобилно устройство, интернет връзка и мотивация за развитие.

Чрез провеждането на уебинарите ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ изпълнянява една от основните цели на организацията, отговаряйки на съвременните очаквания и тенценции. Уебинарите ще бъдат надграждащи, което ще даде възможност на участниците да придобият по- задълбочени знания и умения по конкретна тема.

Уеббазираните семинари, познати като уебинари, спестяват средства и време на участниците. Не се изисква физическо присъствие. Обученията са достъпни от всяка точка, където има интернет.


ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И САМОПОДГОТОВКА

Платформата на ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ за обучение и самоподготовка е изградена, за да подомогне кандидатите при подготовката им за явяване на изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

В нея са включени всички въпроси и отговори от първата част на изпита, както и е предоставена възможност на кандидатите за решаването на тестови задачи, съставени на произволен принцип, от изпитните модули.

Потребителите имат възможност да следят в реално време вярността на своите отговори, а при приключване на всеки тест се визуализира и крайният резултат от него.