София, България
office@taxiclub.bg

Мръсни малки тайни 1.0

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Свикнали сме да приемаме, че когато ползваме опредена услуга, самото й предлагане е свързано с поемането на определени ангажименти от страна на търговеца за доброто й изпълнение. Примерно, когато пазаруваме в магазин за хранителни стоки, търговеца е длъжен да следи за сроковете на годност на продуктите които предлага. Или, когато правим ремонт на покрива, то строителят дава определен гаранционен срок, който сам по себе си гарантира доброто изпълнение и влагането на качествени материали в строителството. Това, разбира се, е свързано с определени форми на регулация на дейностите, който имат за цел да защитят потребителите от недобросъвестни действия и практики от страна на търговците.

Как стои въпросът с транспортните мрежови компании и услугите които те предлагат?!

В стрмежът си да заобиколят свръхрегулацията в законодателството отнасящо се към превоза на пътници, и опитвайки се да представят предлаганите от тях услуги като “информационни”, компаниите упорито защитават тезата, че не извършват транспортни услуги, а само предлагат средство за улесняване достъпът до такива услуги, извършвани от изпълнители с които имат сключен договор.

В интерес на истината, транспортните мрежови компании предлагат услуга, която не е регулирана в Р България. За нея няма правила, легална дефиниция или изисквания.

Същевременно, при липсата на регулаторна рамка за определена услуга, действат общите условия по предоставянето й, като единствено изискване е, те да не нарушават националното законодателство. По една или друга причина ние, като потребители, забравяме или не желаем да се запознаем с общите условия на компаниите при предоставянето на техните услуги. Най- вече това се случва защото сме свикнали търговецът да носи отговорност за своите действия.

Но да погледнем все пак част от общите условия на една от компаниите:
… Отговорност на Страните …1. Страните носят отговорност за неизпълнение на своите задължения в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. …2. “КОМПАНИЯТА” не носи отговорност за прекъсвания на приемането, обработката и предаването на Поръчката от Клиента на Превозвача, и уведомяване на Клиента за изпълнението на Поръчката, когато те се дължат на неизправна работа на софтуер или хардуер, непринадлежащи на КОМПАНИЯТА” . …3. “КОМПАНИЯТА” не носи отговорност за пълно или частично прекъсване на приемането, обработката и предаването на Поръчката от Клиента на Превозвача и уведомяване на Клиента за изпълнението на Поръчката, когато те се дължат на подмяна на оборудване, актуализация на софтуера или извършване на други дейности, свързани с необходимостта от поддържане на функционалността и развитието на техническите средства на КОМПАНИЯТА” . …4. “КОМПАНИЯТА” не носи отговорност за претърпените от Клиента преки вреди и/или пропуснати ползи, настъпили в резултат на регистриране на Поръчка на клиента в софтуерно-хардуерния информационен комплекс. …5. КОМПАНИЯТА” не носи отговорност за неизпълнение от страна на Превозвача на неговите задълженията.
Защо се доверяваме? Защо използваме услугите на компании бягащи от отговорност?! Най- често причината е липса на информация или притиснати от обстоятелствата, пренебредваме чувството си за самосъхранение и поставяме сигурността си на заден план. Редно е да се замислим!