София, България
office@taxiclub.bg

Обещанията за добри доходи- мит или реалност

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Преглеждайки рекламите и обявите, слушайки отзиви и коментари, първоначално оставаме с впечатление, че съвсем не е лоша идея да се захванем с предоставянето на тази услуга. Няма работно време, няма началници, а за правила почти не се споменава. За сметка на това се очертава перспектива за печалба в ненатоварваща, дори приятна работна атмосфера.

За съжаление първоначалното впечатление е илюзорно, за което до голяма степен са отговорни компаниите и техните рекламни стратегии за привличане на “партньори”.

И така, забогатява ли се от “ridesharing”?!

Забелязали ли сте, че в обявите за набиране на водачи често присъства “изкарвай до … лв. на ден” като определяне на горна граница на възможен за реализиране доход? Само по себе си това обещание предполага възможност за реализирането му за период от 24 часа. Кой иска да прекарва толкова време на улицата?! Същевременно няма гарантиран минимален доход, което прави предложението силно манипулативно и освобождаващо компаниите от отговорност за подвеждащо съдържание в рекламите.

Извън гореизложеното е необоходимо да споменем, че въпреки обещанията за добри доходи компаниите не се ограничават в броя на изпълнителите, което от своя страна води до увеличаване на конкуренцията и намаляване на приходите в структурата. В едно с това, предоставянето на възможност за рейтингуване на шофьорите (представено като форма за саморегулация), би могло да окаже негативно влияние посредством субективното оценяване и възможността за влияние на външни фактори върху обективната преценка по отношение на предоставената услуга.

Компаниите “забравят” да споменат нещо много важно!

Превозите под формата на споделено пътуване, споделен превоз, споделяне на автомобил или места в него, не са регламентирани в българското законодателство и при установяване на договаряне за заплащане или заплащане от страна на пътниците за пътуването ще бъдат наложени санкции от страна на контролните органи на водача и на собственика на автомобила да за нарушения на закона за автомобилните превози и данъчното и осигурителното законодателство.