София, България
office@taxiclub.bg

Етикет: Заповед № РД – 01 – 67/27.02.2017

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

УВЛТА, издадени по реда на Наредба 34 до 01.04.2016 г., запазват действието си до 31.12.2017 г.

Удостоверенията на водачите на леки таксиметрови автомобили, издадени по реда на Наредба 34 до 01.04.2016 г., запазват действието си до 31.12.2017 г. За сега, нови удостоверения “Водач на лек таксиметров автомобил” се издават на лица, които отговарят на изискванията по чл. 18, т. 1 – 3 от Наредба 34 и са положили успешно изпит по…
Виж още