София, България
office@taxiclub.bg

Етикет: камара

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Засяга ли такситата закона за Българската Автомобилна камара

Проект! ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АВТОМОБИЛНА КАМАРА           Глава първа                                                               ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. (1) Този закон създава националния компетентен орган по смисъла на  Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на…
Виж още