София, България
office@taxiclub.bg

Етикет: регулациия

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Едрият бизнес със становище за Българската автомобилна камара

Относно: Подготовка на Проект на Закон за Българската автомобилна камара УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Имаме сигнали от наши членове, упражняващи дейност в областта на автомобилните превози, че през м. ноември в Народното събрание е направено обществено обсъждане на проект на Закон за Българската автомобилна камара. В мотивите…
Виж още