София, България
office@taxiclub.bg

ТИ ИМАШ ПРАВО ДА ИЗБИРАШ

ВЛЕЗ В КЛУБА

ЗА НАС

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ  е създадена през 2013 г. като неформална организация с няколко основни цели – да предоставя информация свързана с таксиметровият сектор,  да оказва  помощ и подкрепа на хора, избрали професията „Водач на лек таксиметров автомобил“, да подпомага сдружаването и обединяването в сектора. В края на 2020 г., отчитайки постигнатото и с поглед към бъдещето, направихме следващата крачка в развитието си – ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ придоби статут на юридическо лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ, определихме нашите мисия и цели, визия и ценности…

Върху какво работим

Проекти и инициативи

Rideshare to hell

Разяснителна кампания, чиято цел е подчертаване рисковете от ползването на платформи или приложения на транспортни мрежови компании.

Виж още

Заедно можем повече

Проект за подпомагане създаването и утвърждаването на браншови сдружения и организации

Виж още

А,Б,В

Проект за обучение и повишаване квалификацията на водачите и ръководителите в таксиметровия сектор

Виж още

Мониторинг върху регулацията

Oсъществяване на мониторинг върху прилагането на националното законодателство и местните политики по отношение на таксиметровите превози на пътници

Виж още

Не за нас, без нас

Инициатива за отстояване правото на участие и зачитане професионалното мнение при взимането на решения от администрацията, отнасящи се до сектора на таксиметровите превози

Виж още

ТАКСИ +

Предоставяме възможност на таксиметрови водачи и собственици на автомобили за допълнителни приходи с включването им в програма за реклама върху таксиметрови автомобили

Виж още

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ

В процеса на утвърждаване и разширяване на организацията предоставяме възможност на частни и юридически лица за присъединяване към нас и нашите инициативи. Определени са няколко форми, даващи различни степени на участие.

Виж още

НОВИНИ

Правителството прави промени в ИА „Автомобилна администрация“

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Създава се Главна дирекция “Автомобилна инспекция”, която включва 27 областни отдела “Автомобилна администрация”. Досега съществуваха 8 регионални дирекции „Автомобилна[…]

Read more

Колко дълбока е заешката дупка при такситата. Вижте сами!

Представените данни са от последните два месеца, но всъщност те са продукт на дългогодишен, упорит, методичен и неуморен труд на псевдо представители на бранша, псевдо бизнесмени и псевдо администрация. Отново[…]

Read more

Увеличението на тарифите в Русе се оказа незаконно.Съдът ги отмени

Административен съд – Русе обяви нищожността на Решение № 1163, прието с Протокол № 43 от 13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, с което бяха увеличени минималните и максималните[…]

Read more