София, България
office@taxiclub.bg

Добрич е вече с нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Добрич е вече с нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз

На свое заседание днес Общинският съвет на Добрич определи нови, по- високи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на общината. 

Увеличението на цената на услугата беше предварително обсъдено на проведена работна среща с представители на таксиметровите превозвачи и при направена съпоставка на средните цени на разходите за гориво, застраховки, заплати както и други преки разходи, които участват във формирането на цената на услугата към октомври 2020 г. и октомври 2021 г. беше потвърдена необходимостта от тяхната корекция във възходяща посока.

Какви са новите цени за таксиметров превоз за един километър пробег:

Минимални цени:
– Дневна тарифа – цена за 1 км. пробег – 0.95 лв.
– Нощна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.05 лв.

Максимални цени:
– Дневна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.40 лв.
– Нощна тарифа – цена за 1 км. пробег – 1.50 лв.

ВИЖ ОЩЕ:
Калкулатор за доход на самоосигуряващ се водач, с/без собствен автомобил