София, България
office@taxiclub.bg

Избраха членовете на транспортната комисия към 46- то Народно събрание

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Избраха членовете на транспортната комисия към 46- то Народно събрание

Депутатите решиха в 46-ото Народно събрание да има 22 постоянни комисии, както и избраха техните членове.

В състава на Комисия по транспорт и съобщения влизат:

Председател:

Зам. председатели:

Членове: