София, България
office@taxiclub.bg

И вносителите на автомобили захапаха увеличението на данъка за МПС

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

И вносителите на автомобили захапаха увеличението на данъка за МПС

Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизиране представители в България (ААП) реагира с писмо до медиите във връзка с предстоящото приемане на закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси. “По същество целта е повишаване на данъците за коли, които замърсяват въздуха, но реално скокът е незначителен и вероятно няма да доведе до никакви промени”, казват те. Позицията на организацията без корекции:

„Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП), като пряко заинтересована страна от измененията в Закона за местните данъци и такси в частта за данъчно облагане на автомобилите заявява, че в нормативния акт, както и досега, е продължена порочната практика данъкът да се определя спрямо мощността на двигателя, като се умножава с  коригиращ коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. С 2,3 пъти се увеличава данъчното бреме за автомобили до 5 години. Резултатът води до това, че колкото по-стар е автомобилът, толкова по-малък данък се дължи. Така нормата има обратен ефект и не стимулира покупките на по-икономични, по-екологични и технически по-безопасни автомобили.

Поради нулевите вредни емисии е в сила  разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ, която освобождава от заплащане на данък  автомобилите, задвижвани от електрическа енергия, мотоциклети и мотопеди.

Проучването ни на  данъчно облагане на превозните средства в страните-членки на ЕС показва, че там не се прилага коригиращ коефициент, в зависимост от годината на производство, а се стимулират с данъчни облекчения автомобилите, които са с екологична категория, която се въвежда в годината на данъчното облагане. В тази връзка ААП предлага премахване на коефициента, зависещ от годината на производство на автомобила в имуществената компонента, тъй като той отново нарушава наложилия се в екологичното право принцип „замърсителят плаща”. На практика  в Закона този коригиращ коефициент се отнася само за леките и то по-нови коли, той не се прилага за всички останали превозни средства –  тежкотоварни автомобили, автобуси, морски, въздушни  и т.н.

Не приемаме и  необосновано завишената  скала на размера на стойността на данъка според мощността на двигателя. Определените стойности в различните диапазони варират от 0,34 лв. до 6,30 лв. за киловат. Предлагаме да се определи една фиксирана стойност за 1 kw, която да се умножава по мощността на двигателя  за всички  автомобили.

Подкрепяме предложение за въвеждане на екологична компонента в зависимост от екологичната категория на автомобила за всички превозни средства.

България е държавата с най-стария автомобилен парк в Европейския съюз. По данни на ГД ”Национална полиция” средната възраст на автомобилния парк в страната към  31.12.2017 г. е 19 години.  Леките  автомобили до 5 г.  са  под 3,5% , а  над 10 години са почти 90 %.

Европейската Агенция за околна среда посочи България като една от държавите с най-мръсен въздух в Европа. Мръсният въздух превръща страната ни в едно от най-опасните места за живеене в света. Сред основните замърсители бе посочен и остарелия автомобилен парк. В същото време у нас на практика за автомобили, за които в европейските страни се въвеждат ограничение на движението на високоемисионни автомобили (Евро 4 и Евро 5), проектът на Закона дава преференции.  

Съществен пропуск в Проекта на Закона е липсата на данъчно облекчиние за Plug-in хибриди. Тези автомобили никъде не фигурират като отделен клас. Те имат конструктивна възможност за автономно движение само на ток и за определен пробег между зарежданията се движат като чисти електромобили.

Направените промени в Закона увеличават минимално данъка на силно замърсяващите автомобили (с около 30 лева) и по-никакъв начин не способстват за решаването на така важните и необходими за всички нас промени, свързани с подобряване чистотата на въздуха и намаляване на жертвите по пътищата. Време е да си  дадем  ясна сметка за какво ще плащаме повече – за увеличаване бюджета на Здравната каса или за подобряване  на средата, в която живеем.“

Tags: , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *