София, България
office@taxiclub.bg

Какво се случва с единният публичен таксиметров регистър

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Какво се случва с единният публичен таксиметров регистър

От няколко години говорим за необходимостта от публичност на таксиметровите регистри, като от самото начало срещаме нежелание  от страна на администрацията да осигури такава.

При първите ни опити през 2016г.  да “повдигнем завесата” от ИА “Автомобилна администрация” отказаха достъп до вписаните в регистъра данни за определен превозвач с мотива, че същите представляват търговска тайна, разпространяването им може да накърни неговите интереси, възможно било да се създаде представа за бизнеса му и т.н. Не се отказахме и не след дълго публичността на регистъра стана факт.

В последствие някои  от общинските администрации също публикуваха пълните данни към водените от тях регистри, но започнаха да се задават много въпроси около издадените разрешения за таксиметров превоз и част от данните бяха скрити. Една от причините бе публикация от 13.03.2019 г. в bivol.bg озаглавена “ТАКСЍ БЕЗ ТА̀КСИ: КАК ГОЛЕМИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ МАСОВО УКРИВАТ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ“, в която директно заявиха “Резултатите са стряскащи.” Няма да навлизаме в подробности около статията. На всеки занимаващ се сериозно с този бизнес му е ясно и какво пише в нея, и реалното положение в сектора.

През 2020г. законодателят реши да внесе ред и задължи ИА “Автомобилна администрация” от 01.01.2021 г. да води единен публичен таксиметров регистър, а определени от кметовете на общини лица да вписват данни и да извършват промени в него. Целта е ясна- публичност на данните и опит за спиране на някои порочни практики.

Изпълнението- типично в стил ” Царят дава, пъдарят не дава”. В отговор на наш въпрос от ИА “Автомобилна администрация” казват, че има регистър и ни насочват към сайта на агенцията. От публикуваната в него информация става ясно, че отново данните са частични и не съответстват на изискванията на закона. Следва второ писмо, този път до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения, който от своя страна препраща въпроса към Автомобилна администрация. По компетентност!

Съответно разполагаме с втори отговор, но в него вече присъства и информация за това какви данни следва да са вписани в регистъра, а именно това са данните по чл. 12а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози:

1. наименованието на общината, извършила регистрацията;
2. длъжностно лице, извършило регистрацията;
3. пореден номер и дата на удостоверението за регистрация;
4. ЕИК, фирма, седалище и адрес на управление на търговеца;
5. данни за моторните превозни средства, с които търговецът извършва превозите:
а) регистрационен номер;
б) идентификационен номер;
в) марка и модел;
г) дата на първата регистрация;
д) собственик на превозното средство;
е) собствено, наето или на лизинг;
ж) дата на вписване на превозното средство в удостоверението за регистрация;
з) номер на разрешението по чл. 24а, ал. 1, община, за която е валидно, и дата на валидност;
6. водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка;
7. дата на заличаване на регистрацията и основанията за това.
Очакваме нов отговор от страна на Агенцията, от който се надяваме да стане ясно къде са данните и защо не са публикувани в единният публичен таксиметров регистър?

 

Междувременно установихме наличието на изцяло нов по визия  и структура регистър под формата на електронна страница (сайт), прикачена към домейна на  “Информационно обслужване” АД – основният доставчик на ИТ услуги за публичната администрация в България. Няма как да не отбележим, че системата определено не обича мобилни устройства тъй като дизайнът не е адаптивен и през такива устройства сайта е силно  нефункционален. Наред с това бихме споделили резултата от опитите си да използваме функцията “Филтър” /търсачката/ в регистъра: Времето за последователно въвеждане на символи (букви или цифри) е прекалено кратко и често се стига до презареждане на резултатите след всяко въвеждане на символ, което е доста непрофесионално и често е в състояние да откаже дори най- упоритите търсачи на информация. Оскъдното съдържание на страниците отдаваме на периода за разработаване и процеса по създаване на такова. 

 

 При влизане в регистъра забелязваме, че е обявен е като Регистър по чл. 12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, а не по чл. 12, ал. 4, което би било по- правилно. Няма да скрием разочарованието си от опита за пореден път да не бъдат предоставени данните от обществен интерес, чрез които реално професионалното и гражданското общество може да изгради собствена представа за работата на администрацията, а именно: длъжностно лице, извършило регистрацията, седалище и адрес на управление на търговеца, данни за моторните превозни средства, с които търговецът извършва превозите: дата на първата регистрация, собственик на превозното средство, собствено, наето или на лизинг, дата на вписване на превозното средство в удостоверението за регистрация, номер на разрешението по чл. 24а, ал. 1, община, за която е валидно, и дата на валидност, дата на заличаване на регистрацията и основанията за това. На много места водачите са по- малко от автомобилите, а не е рядко се забелязва дори тяхната лиса в списъците (регистриран търговец, с регистриран/и автомобили, но без водачи). Често това е ясен знак, че регистрираните търговци ползват недобросъвестни търговски практики и влияят на конкуренцията по нелоялен начин, но това няма как да бъде доказано,ако липсва част от информацията, а именно има ли издадено валидно разрешително за таксиметров превоз за всеки от автомобилите, вписани към удостоверенията на регистрираните търговци и кой водач е вписан в него.
По същество одобряваме подобна инициатива, ако тя идва действително от страна на ИА “Автомобилна администрация”, и изразяваме готовност за оказване на помощ и подкрепа при реализирането й.

Tags: , , ,