София, България
office@taxiclub.bg

Колко таксита има в София и какъв е прихода на Столична община от данъка върху таксиметров превоз

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Колко таксита има в София и какъв е прихода на Столична община от данъка върху таксиметров превоз

През последния месец в София се активизираха браншиви организации, превозвачи и община с оглед необходимостта от увеличение на минималните тарифи и определяне размера на данъка върху таксиметров превоз за 2022 г. Въпреки, че от общинската администрация проявяват разбиране и се наблюдава желание за диалог вероятно до края на месеца ще се постигне съгласие единствено за запазване на сумата от 300 лв., която регистрираните търговци заплащат като алтернативен данък, но само ако чл. 107 от Закона за държавния бюджет бъде запазен и държавата покрие разликата до 850 лв. Какво ще стане, ако чл. 107 от ЗДБ отпадне не е ясно.

Приходите от данъка върху таксиметров превоз, постъпил в касата на Столична община към 07.09.2021 г. е 2 719 255,94 лв., като 478 555,94 лв. са внесени от регистрираните търговци, а компенсацията по чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет е в размер на 2 240 700 лв. За сравнение през 2020 г.; са събрани общо 2 645 555,94 лв. от регистрираните търговци и въпреки, че се наблюдава леко покачване през тази година приходите са намалели значително в сравнение с  2019 г., когато общината е събрала общо 5 187 678,85 лв. и са далеко дори от реализираните 4 914 848 лв. през 2017 г. при въвеждането на алтернативния данък върху таксиметров превоз, когато се наблюдава и отлив от сектора.

С оглед драстичното намаляване на приходите за общината от тази дейност действията от страна на администрацията са повече от разбираеми. Публична тайна е, че винаги се е гледало на сектора като на брашнян чувал. Силно се съмняваме това да се промени и сме на мнение, че тази отзивчивост и внимание са породени само и единствено от желанието да бъдат увеличени приходите в хазната на Столична община, а брашняния чувал да бъде произведен в златна кокошка под предлог, че всичко се прави в името на бранша и на водача, който винаги е поставян на преден план при обсъжданията, и винаги тикан в ъгъла след приемането на каквото и да е решение.

И като споменахме “водачите”, не можем да не отбележим факта, че заседанието на 13.09.2021 г. бе пробутан, отново, документ със заглавие “Етичен кодекс на таксиметровия шофьор”, изготвен еднолично и тикан от Кирил Ризов, предлаган нееднократно и използван като разменна монета в преговорите между бранша и институциите. Въпреки добрите намерения (може би) за въвеждането му, неговото съдържанието определя правила, които са меко казано неприемливи за болшинството водачи. Приемането на такъв документ следва най- малкото да е обсъден с останалите браншовите организации, след което те да оформят единно становище и да одобрят текстовете, а това не е направено, от което следва нормалното противопоставяне и неодобрение. Крайно време е Кирил Ризов да започне да съобразява своите предложения с останалите организации и да не разчита на досегашните тактикики и методи за демонстриране на фалшива представителност защото той самият е една от причините бранша да е това, което е.

Към 01.09.2021 г. таксиметровите автомобили в София с издадени валидни разрешителни за таксиметров превоз са 5 160 бр. и от решенията на комисията до голяма степен зависи дали този брой ще се запази и през следващата годинина. Дали ще се намери баланс между интересите на регистрираните търговци и т. нар. “обществен интерес” тепърва предстои да разберем, но е важно всяка от страните да прояви разбиране и да направи съответните компромиси. Трудните времена са предпоставка за трудни решения.

  • данните за приходите на СО и за броя на валидните разрешения за таксиметров превоз са предоставени от Кристиян Кръстев- зам. кмет на Столична община