София, България
office@taxiclub.bg

На първото си заседание Общ. съвет– Смолян ще разгледа важни въпроси за таксиметровите превози в общината

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

На първото си заседание Общ. съвет– Смолян ще разгледа важни въпроси за таксиметровите превози в общината

Общински съвет – Смолян ще проведе първото си редовно заседание на 28 ноември от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян. Това съобщиха от община Смолян. В първоначалния дневен ред са включени 41 докладни записки.
Ще бъдат разгледани срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници, и други важни за жителите на община Смолян въпроси.