София, България
office@taxiclub.bg

На 28.10 ОбС Ботевград решава таксиметровият превоз в общината ще поскъпне

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

На 28.10 ОбС Ботевград решава таксиметровият превоз в общината ще поскъпне

Таксиметрова фирма от Ботевград е внесла предложение в общинската администрация, в което предлага увеличение на тарифите за таксиметроф превоз. По предложението общинските съветници ще се произнесат на предстоящото заседание, насрочено на 28 октомври. Съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети са тези, които определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на общината, където е издадено разрешението за таксиметров превоз. Цените трябва да се актуализира най-малко веднъж годишно и предложението на регистрираният търговец идва навреме, за да бъде спазен закона.

Предложението:
Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2022 година, валидни за територията на община Ботевград:
– дневна тарифа за един километър пробег – досега 0,60 лв. става 0,79 лв.
– нощна тарифа за един километър пробег – досега 0,70 лв. става 0,89 лв.

Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2022 година, валидни за територията на община Ботевград:
– дневна тарифа за един километър пробег – досега 1,10 лв. става 1,70 лв.
– нощна тарифа за един километър пробег – досега 1,20 лв. става 2,20 лв.