София, България
office@taxiclub.bg

Обещаната държавна помощ за таксиметровия сектор няма да е еднаква за всички

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Обещаната държавна помощ за таксиметровия сектор няма да е еднаква за всички

Обещаната държавна помощ за сектора няма да е еднаква за всички. Тя ще е в размер от 0 до 550 лв. и ще зависи от това в коя община е издадено разрешението за таксиметров превоз. Основното правило: 300лв. ще се внасят от търговците (превозвачите), а остатъка до определеният от общинският съвет размер на данъка ще се поема държавата.
В над 50% от общините данъка е определен в минималния или близък до минималния позволен от закона размер – 300лв. Т.е. в над 50% от общините помощта ще е минимална, ако въобще има необходимост от намеса на държавата.

Карта: Размер на данъка върху таксиметров превоз по общини

Tags: , , ,