София, България
office@taxiclub.bg

Омбудсманът: Eкостикерите не водят до по-чист въздух

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Омбудсманът: Eкостикерите не водят до по-чист въздух

Омбудсманът обръща внимание на тревожните изводи на КПКОНПИ от 30 юни т.г. за възможните корупционни рискове от прилагането на Наредбата – риск от неефективно разходване на публичен ресурс, нецелесъобразност и липса на необходимост от т.нар. „екостикер“, допълнително увеличаване на разходите за гражданите и бизнеса.

„Като отчитам изключителната значимост на мерките за подобряване на чистотата на атмосферния въздух, искам да подчертая резултатите от завършеното през 2020 г. едногодишно изследване на Националния институт по метеорология и хидрология по поръчка на Столична община за чистотата на въздуха в София. В него ясно е определен делът на отделните замърсители на въздуха, като пътният трафик заема едва пето място с дял от 9%. Предвид това приемам за напълно основателен упрека на гражданите, че държавата не взима необходимите мерки за неутрализиране на вредното въздействие на по-големите източници на замърсяване, а концентрира усилията си само към част от превозните средства, като така прехвърля отговорността по опазване на чистотата на въздуха на гражданите и бизнеса“, категорична е проф. Ковачева.

Тя подчертава, че факторът съдържание на въглероден оксид в отработените газове на МПС не влияе при определянето на екологичната група, защото превес взимат датата на първата регистрация на МПС-то и категории за Евронорми, което според нея е неправилно и не съответства на целта, заради която се въвежда новото изискване.

Становището тук