София, България
office@taxiclub.bg

ОС- Ботевград не прие намаляване на данъка за 2021г.

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ОС- Ботевград не прие намаляване на данъка за 2021г.

В Ботевград  общинският съвет не подкрепи докладната за намаляване на данъка върху таксиметровия превоз на пътници. Предложението бе той да бъде намален от 400 на 350 лева. То обаче получи само три гласа “за“, 13 съветниците бяха против, а 11 гласуваха “въздържал се“.

В хода на обсъждането общинският съветник Георги Донков от ГЕРБ обясни, че държавата щяла да подкрепи таксиметровия превоз, поемайки разликата между определения от общинските съвети размер на данъка до размера, заплащан за 2020 г. Той уточни, че обещанието е поел лично министърът на транспорта Росен Желязков на среща с представители на таксиметровия превоз в страната.

Дали държавата действително ще подкрепи таксиметровите превозвачи, на този етап няма яснота, както и не се знае да са предприети някакви реални действия в тази насока, заявиха негови колеги.

Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху таксиметровия превоз на пътници е в границите от 300 до 1000 лева, като конкретният размер за съответната година се определя от общинските съвети до 31 октомври на текущата година.

Искането за намаляване на данъка е внесено в общината от местни таксиметрови превозвачи. Като основен аргумент те посочват, че дейността им е сериозно засегната от пандемията.

Таксата за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на територията на община Ботевград ще бъде намалена от 100 на 50 лева. Тази докладна бе подкрепена от 15 гласа “за“, двама съветници бяха “против“, а 10 гласуваха “въздържал се“.