София, България
office@taxiclub.bg

Правителството прави промени в ИА „Автомобилна администрация“

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Правителството прави промени в ИА „Автомобилна администрация“

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Създава се Главна дирекция “Автомобилна инспекция”, която включва 27 областни отдела “Автомобилна администрация”. Досега съществуваха 8 регионални дирекции „Автомобилна администрация“ в чиито състав се включваха по един отдел „Контрол“ и няколко областни отдели „Автомобилна администрация“.

Целта на промените е подобряване на контролната дейност на агенцията. По този начин областните отдели ще придобият по-голяма оперативна самостоятелност, което се очаква да намали административната тежест и да подобри контролната дейност на инспекторите. Локалните подразделения ще изпълняват контролни и административно-наказателни дейности, както и функциите по провеждане на изпити.

Измененията са насочени към оптимизиране на структурата и постигане на по-голяма гъвкавост и ефективност в дейността на регионалните структури, които извършват контролната дейност по места.