София, България
office@taxiclub.bg

Праговете за таксиметров превоз в Бургас и тази година остават без промяна

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Праговете за таксиметров превоз в Бургас и тази година остават без промяна

Очертава се праговете за таксиметров превоз в Бургас да останат без промяна и тази година. Минималните тарифи ще продължат да бъдат 0.75 лева за километър през деня и 0.85 лева за километър през нощта. Максималната цена пък ще бъде 1.20 лева дневна/нощна тарифа.

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението, които се актуализират най-малко веднъж годишно. За последен път тарифите в община Бургас бяха променени през декември 2018-а година.

”Тъй като не постъпиха предложения от браншовите организации за промяна на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег и през изминалата година няма рязко повишаване на цените на горивата, предлагаме да се запазят същите цени”, пишат в докладната си по темата общинските съветници Георги Дракалиев и Евелина Михалева.