София, България
office@taxiclub.bg

Предлаганото увеличение на данък МПС в София засяга и такситата.

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Предлаганото увеличение на данък МПС в София засяга и такситата.

Миналата година Столична община запази най-ниските нива на данъците според закона. Със СЪШИТИ мотиви обаче, за бюджет 2020 г. се предвиждат увеличения. Какви са предложените изменения, които засягат и нас:
1. Предвижда се за придобиването на МПС да се плаща данък в размер на 3 вместо сегашните 2,5% върху стойността.
2. Иска се и увеличение на данъка върху МПС, като в таблиците по- долу можете да проследите поскъпването и за вашият автомобил.

Предвижда се:
За колите с екостандарт 0, 1, 2, 3 и 4 коефициентът да е горната граница по закон;
За колите с екостандарт 5 и 6 – няма да има увеличение. За тях се запазва най-ниския по закон коефициент.

За мощността на автомобилите се предлага същият принцип:
За колите с най-ниска мощност (до 74 киловата) се запазва най-ниския коефициент, а за по-мощните (над 74 киловата) се увеличава коефициента с между 10 и 15%;
За колите с малка мощност – увеличението е от 3 до 10 лв. и то само за колите с ниските екостандарти. За колите до 100 конски сили – които са най-разпространените – увеличението е между 7 и 40 лв., като 40 лв. е за колите в екостандарт 0, 1 и 2, а за тези със стандарт 3 и 4 е 17 лв.

Защо казваме “съшити мотиви”?!
Кметът на София Йорданка Фандъкова, на пресконференция заедно със заместник-кмета Дончо Барбалов посочи, че за подобряване на качеството на въздуха – предлага увеличение на данъка за автомобилите с най-ниските екологични стандарти и по-голяма мощност. Справедливият принцип според нея е замърсяващите коли да плащат повече. До тук ОК! Според самата нея обаче, това едвали ще доведе автоматично до отказ на собствениците им да ги карат, но пък е заявка, че София ще води дебат за прилагането на по- рестриктивни политики към старите и замърсяващи коли, за да не се превърне в автоморгата на Европа. Че няма да доведе- ясно, но това последното не го разбрахме много добре. Как чрез вдигането на данък се води дебат?! Не е ли редно този дебат да се извърши преди вдигането на налога и не може ли да се намери друго по- адекватно решение за справяне с мръсния въздух в София. Примерно… с редовното миене (не поливане, а МИЕНЕ) на улиците, редовното ползване по предназначение на дарените от СО на КАТ- София газанализатори за контрол на количеството на вредни частици отделяни при работа на автомобилите и др.

Неясна е и логиката автомобили с екологична категория Евро 4 да плащат по- висок данък от автомобили със стандарт Евро 3.

Още по- неясно е защо отново няма облекчения и стимули за собствениците автомобили с газова уредба след като знаем, че замърсяват по- малко.

А има и още нещо! Много хора сигурно ще “подскочат” и/или ще ни упрекнат в… нещо си, но според нас е редно да го кажем. Съставна, немалка (твърди се около 30%) и явно неразделна част от трафика в София са автомобили, регистрирани в населени места извън Столична община. Сигурно няма точни данни, но е достатъчно да се огледаме, за да разберем колко много всъщност са те. Натоварват трафика, отнемат паркоместа, амортизират инфраструктурата, ЗАМЪРСЯВАТ въздуха на София. Има цели автопаркове на фирми, регистриани и плащащи данъци в други общини, но опериращи главно в столицата. По какъв начин палащат те, за това че замърсяват или увреждат инфраструктурата?! Не е ли по- удачен вариант да бъдат обложени първо тези авомобили и след това да се търси “дебат” с постоянно пребиваващите, като в случая това ще предостави възможност за намаляване на трафика, повишаване на използваемостта на градския и таксиметров транспорт, съответно до повишаване на приходите на операторите, намаляване на замърсяването на въздуха и не на последно място липса на необходимост от увеличаване на данъчната тежест за гражданите на София?

Защо сме на мнение, че увеличението на данъците няма да постигне целите заложени в доклада?! Ами… доказано е!
В мотивите към доклада за определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община беше записано, че общия приход ще бъде използван целево за изграждане и поддържане на пътната инфраструктура, включително поддържане на местостоянките на автомобилите за таксиметров превоз, тротоарите и улиците на столичния град. С определянето размера на данъка целите, които си поставиха тогава общинските съветници бяха побряване качеството на услугата таксиметров превоз на пътници, чрез инвестиции в транспортната инфраструктура, поддръжка на таксиметровите стоянки, указателни табели, маркировка и т.н. А очаквания ефект- “Очакваните резултати от прилагане на решението на СОС, кореспондират с дефинираните в мотивите на доклада цели, а именно подобряване условията на дейност на лицата, упражняващи таксиметрова дейност на територията на Столична община. Приходът от определения размер на нововъведения данък ще бъде използван за изграждане на пътна инфраструктура и за нейната поддръжка, за осигуряване, обезопасяване, обозначаване и поддържането на таксиметрови стоянки, които на територията на Столична община наброяват…”  Виж ТУК

Ние в този филм сме играли. Главна роля ни е била дадена! Мотивите и целите нямат нищо общо с постигнатите резултати. Да се огледаме! Някаква разлика от преди три години?! И какво от това, че таксиметровия сектор наля 18млн. в общината?! Някой ще даде ли гаранция (и каква ще бъде тя), че с 18-те млн. от увеличените данъци ще се подобри въздуха който дишаме, че ще се подобрят условията в София?! Едва ли!

Ще завършим с един съвет: Ей, ако ви трябват пари- кажете, ама да ни правите на балъци нито е редно, нито е почтено.

* За да избегнем излишни дебати, правим уточнение, че всяка община има възможност да въвежда рестриктивни или стимулиращи форми на данъчно облагане с цел подобряване на жизнения статус и благоденствие на населението. Направените предположения и предложения не са обвързващи и не изразяват чуждо мнение.