София, България
office@taxiclub.bg

Предлагат нови минимални и максимални цени за такситата в Русе

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Предлагат нови минимални и максимални цени за такситата в Русе

След постъпило предложение от таксиметрови превозвачи и след разглеждане в постоянните комисии на местния парламент е взето решение председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев да изготви докладна записка с предложение за нови минимални и максимални цени за таксиметров превоз в Русе.

Таксиметровите фирми искат промяна в цената на предлаганата от тях услуга: за дневна тарифа 1.05 – 1.50 лв/км, и за нощна тарифа 1.20 – 1.80 лв/км. Основен мотив са покачването на цените на горивата, разходите за поддръжка на автомобилите, поскъпването на застраховките и техническите прегледи, цената на труда както и обстоятелството, че същите не отговарят на пазарната действителност в Русе.

Последното изменение на цените за километър пробег е прието с Решение № 678 /14.10.2021 г., където Общински съвет – Русе е определил минимални цени за дневна тарифа 0.89 лв./км и за нощна тарифа 0.99 лв./км, а максимални – за дневна тарифа 1.29 лв./км и за нощна тарифа 1.49 лв./км.

цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Русе, както следва:

Минимални цени:

Дневна тарифа – 1.05 лв.;

Нощна тарифа – 1.20 лв.

Максимални цени:

Дневна тарифа – 1.50 лв.;

Нощна тарифа – 1.80 лв.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304. Той е публикуван и на сайта на Общинския съвет. Срокът за становища и предложения е 30 дни.