София, България
office@taxiclub.bg

РЕСУРСИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Нормативна уредба

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ 
Информация за публичните регистри, поддържани от ИААА и общините в Р България.

ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ В БЪЛГАРИЯ
Информация за таксиметровия превоз в Р България – минимални и максимални тарифи, данък върху таксиметровия превоз, регулаторни режими.