София, България
office@taxiclub.bg

Как се попълва двустранен констативен протокол при ПТП

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

КАК СЕ ПОПЪЛВА
ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ПРИ ПТП

1. Двустранният констативен протокол (ДКП) е в два екземпляра и се попълва при ПТП, когато са налице следните условия:

 • няма пострадали лица;
 • в ПТП участват само две превозни средства;
 • няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;
 • между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината, свърза- ни с ПТП;
 • и двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
 • и двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества;

2. Във всички случаи на ПТП, включително когато се попълва ДКП, задължително се уведомяват компетентните органи на МВР – КАТ.

Извън т.1 по-горе, ДКП се издава протокол за ПТП от компетентните органи на МВР – КАТ.

3. Попълнете данните за МПС, управлявано от участника, виновен за настъпване на ПТП, в сектор „Превозно средство А” и предоставете протокола на другия водач да попълни данните за неговото МПС в сектор „Превозно средство Б”.

4. При попълване на протокола да се съблюдават следните указания:

 • протоколът се попълва на мястото на произшествието;
 • в т. 5 се попълват имената, адресите и телефоните на свидетелите на ПТП, ако има такива;
 • в т. 8 се попълват данните от застрахователните полици (сертификати или др. документи)
 • в т. 9 се попълват данните от свидетелството за правоуправление на водача;
 • в т. 10 се обозначава със стрелка мястото на удара върху МПС-то;
 • в т. 11 се описват видимите щети по двата автомобила;
 • в т. 12 се обозначават с кръстче съответните обстоятелства (от 1 до 17), които се отнасят до отразяваното произшествие и се посочва броя на задрасканите от Вас полета;
 • в т. 13 нарисувайте скица и обозначете мястото на произшествието (път, улица, №, посоката на движение, елементи от пътната сигнализация).

5. Подпишете протокола и предоставете той да бъде подписан и от другия водач. Първи- ят екземпляр задръжте за себе си, а вторият дайте на другия участник в произшествието.

Не променяйте и не поправяйте данните в ДКП след подписването му от двамата водачи. Всяка допълнителна корекция го обезсилва.

6. След попълването на протокола, двамата водачи не по-късно от 7 дни, от датата на събитието, уведомяват съвместно застрахователя на виновния водач, като предоставят на застрахователя превозните средства за оглед и свидетелствата за правоуправление.

ИЗТЕГЛИ: Двустранен констативен протокол при ПТП