София, България
office@taxiclub.bg

Поведение при ПТП по вина на автомобил с чужд регистрационен номер

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Най-важно е да запазите спокойствие, не напускайте мястото на произшествието. Уверете се, че сте записали необходимите данни за другия участник в произшествието, както и за обстоятелствата на злополуката. За да улесните уреждането на последващи застрахователни искове, не пропускайте следните стъпки:


1. повикайте пътна полиция, ако е необходимо;
2. вземете протокол за ПТП;
3. отбележете си:
– датата на ПТП;
– регистрационния номер, марка и модел на виновния автомобил;
– данни за връзка със застрахователната компания на другия шофьор(включително номер на полицата) и държавата, от която е издадена. При възможност направете копие от същата.
– данни за всички наранявания, материални щети и свидетели (задължително вземете техните данни за връзка);
– данни за връзка с другия шофьор (напр. име, адрес, телефонен номер);
– обстоятелства при произшествието;
ВАЖНО!
Добре е да съберете/направите снимки.
Съобщете за произшествието на вашия застраховател.

Впоследствие, ако сте претърпите загуба, щета или нараняване в резултат на произшествието, редно е да предявите претенция за обезщетение пред застрахователната компания на лицето, причинило произшествието.

Разполагате с две възможности:
1. В случай, че имате информация за името на застрахователя на виновния автомобил предявете претенцията си пред националния представител на застрахователната компания, в която е застраховано лицето, причинило произшествието.
2. В случай, че не намерите представител на застрахователя на виновния автомобил при определени обстоятелства имате възможност да се обърнете към Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи.