София, България
office@taxiclub.bg

Община ЛОМ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 100 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Няма методика за определянето му (броя автомобили- бел. ред.), тъй като таксиметровият превоз на територията на Община Лом се извършва от двама превозвачи, които нямат спор помежду си относно броя на таксиметровите автомобили и са постигнали договореност в тази насока


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,90лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,90лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Цените са определени на среща с участието на превозвачите, където е постигнато взаимно съгласие.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 24.07.2022г.