София, България
office@taxiclub.bg

Община ХИСАРЯ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 360 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 20 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Разпределянето не общия брой на автомобилите между превозвачите става при следните условия:

  • За превозвачи, регистрирани на територията на общината- до три автомобила;
  • За другите превозвачи- не повече от един автомобил.

Коментар:
Според общинската администрация определянето на броя на таксиметровите автомобили е на база извършен анализ на потребностите на населението на територията на общината. Такъв не е приложен въпреки изричното изискване за предоставянето му. В тази връзка твърдението на администрацията не следва да се приема безрезервно.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,60лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,80лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,30лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

При формиране на взетото решение са взети предвид становищата на превозвачите и досегашната цена на услугата, формирана на база разход за гориво, амортизация, заплати, както и други преки и административни разходи.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 29.07.2022г.