София, България
office@taxiclub.bg

Община ОМУРТАГ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 27 бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Коментар на Община Омуртаг:
“Разпределението определеният общ брой на автомобилите между регистрираните търговци е на база постъпило в Община Омуртаг заявление и проверка за съответствие с нормативните изисквания за този вид дейност.”

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,80 лв./км.
Първоначална такса – 1,80 лв.
Цена за 1 минута престой – 0,30 лв

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,80 лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,80 лв./км.
Първоначална такса – 1,80 лв.
Цена за 1 минута престой – 0,30 лв

Няма данни за ползвани методика, анализ при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

 

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 28.07.2022г.