София, България
office@taxiclub.bg

Община ШУМЕН

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 800бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,85лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,75лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – не е определена
Цена за км. пробег нощна – не е определена

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определянето на тарифите е по предложение на таксиметровите превозвачи.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 21.07.2022г.