София, България
office@taxiclub.bg

Община ПЕТРИЧ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 110бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Автомобилите на едно физическо или юридическо лице не могат да надвишават 15 броя. Решението на ОС е взето след проведена среща на общински съветници, представители на Общинска администрация и фирми, извършващи таксиметров превоз на територията на общината, и на които са издадени разрешения за извършването на тази дейност.


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 0,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,60лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,20лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,50лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Решението на ОС е взето след проведена среща на общински съветници, представители на Общинска администрация и фирми, извършващи таксиметров превоз на територията на общината, и на които са издадени разрешения за извършването на тази дейност.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.


Последна актуализация 25.07.2022г.