София, България
office@taxiclub.bg

Община НЕСЕБЪР

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – ДО 650бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.
ПРИНЦИП: На един превозвач да се издава Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2022 година за максимум 3 /три/ броя автомобили, включени в списъка към Удостоверението за регистрация.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 3,00лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,50лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 3,50лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 24.07.2022г.