София, България
office@taxiclub.bg

Община ПАВЛИКЕНИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 400лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 40бр.
Няма данни за ползвани методика и анализ при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.
ПРИНЦИП: Разпределят се между 10 превозвача с не повече от 4 автомобила.

Цена за км. пробег дневна – 0,70лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 0,80лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,10лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,20лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози

Последна актуализация 22.07.2022г.