София, България
office@taxiclub.bg

Община ВИДИН

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 300лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – 450бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Разпределението на броя между превозвачите се извършва в условията на лоялна конкуренция, без да се създава монополно положение в полза на един или няколко превозвачи (каквото и да означава този текст, това е част от отговора на Община Видин за определяне броя на автомобилите и разпределението им между превозвачите – бел. ред)


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНА
Цена за км. пробег нощна – НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНА

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег – 2,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.


Определено е длъжностно лице, което да оперира с регистъра  по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози


Последна актуализация 25.07.2022г.