София, България
office@taxiclub.bg

Само в 20% от общините е приложима държавната помощ чрез намаляване на данъка за такситата

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Само в 20% от общините е приложима държавната помощ чрез намаляване на данъка за такситата

По данни на Националното сдружение на общините 23 % от общините в България не са определили данък върху таксиметровата дейност, поради липса на такава стопанска дейност. 57 % от всички общини са определили данък в размер на 300 лева. Едва 20 % от общините са със ставки над 301 лева до максимума.

Защо държавната помощ няма да огрее таксиметровите фирми и водачи в Кюстендил?!

“Смятам, че тази мярка би проработила, където размерът на данъка върху таксиметровата дейност е определен над минимума, който ние сме определили. С член 107 от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година се създава такава възможност, общините да бъдат компенсирани до размера на утвърдения за 2020 година размер на данъка върху таксиметровата дейност, а самите таксиметрови превозвачи ще заплащат само минимума – 300 лева. За нашата община тази мярка няма да има никакъв резултат, защото по-малко от 300 лева няма как да бъде данъкът“, заяви в интервю за радио “Фокус”- Кюстендил Надя Каратова- зам.-кмет с ресор „Икономика и финанси”.

Тази разпоредба поражда много въпроси, сред които режимът на облагане и техническата – софтуерна възможност на общините. „Още нещо, съгласно член 61 ш от Закона за местните данъци и такси данъкът се внася, преди получаване на издаденото разрешение за таксиметров превоз, както и въз основа на подадена данъчна декларация. Тези разрешения ще бъдат заявени, издадени и получени през месец декември 2020 година, когато предложената нова разпоредба няма да бъде в сила“, каза още Каратова.

Tags: , ,