София, България
office@taxiclub.bg

Срокове на документи, използвани от водачите на превозни средства

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Срокове на документи, използвани от водачите на превозни средства

Напомняме, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната, следствие на усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и на основание чл. 4 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Oбн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.):
– Срокът на валидност на Карта за квалификация на водача, изтичащ след 13.03.2020 г. се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение, който е обявен до 13.05.2020 г. /удължаването на срока на валидност на картата важи само за територията на Република България/.

На основание § 10, чл. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение:
– Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

На основание § 10, чл. 3 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение:
– Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. По искане на лицето ново свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок.

Tags: , ,