София, България
office@taxiclub.bg

Калкулатор за доход на самоосигуряващ се водач, с/без собствен автомобил

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Задаваните стойности (освен тарифите и таксите) трябва да са за месец!
При задаването на стойност, ако същата не е цяло число, задължително да се ползва ” . ” (точка) като десетичен знак (пример: 1.23). Не се оставят интервали между цифрите.

След първоначалното задаване на стойности е възможна корекцията им като промяната, на която и да е от тях води до изменения в крайните резултати (не се налага презареждане и ново въвеждане на нови стойности).

При презареждане на страницата се изтриват всички въведени стойности и резултати.

Цена за 1 км. - ДНЕВНА
Цена за 1 км.- НОЩНА
Цена за повикване- ДНЕВНА
Цена за повикване- НОЩНА
Цена за първ. такса-ДНЕВНА
Цена за първ. такса- НОЩНА
Цена за 1 мин. престой- ДНЕВНА
Цена за 1 мин. престой- НОЩНА
Цена за 1км.- ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО
Разход за гориво на автомобила (в лв. за 100км.)
Платени км. - ДНЕВНА/мес.
Платени км.- НОЩНА/мес.
Платени бр. повиквания- ДНЕВНА/мес.
Платени бр. повиквания- НОЩНА/мес.
Платени бр. първ. такси- ДНЕВНА/мес.
Платени бр. първ. такси- НОЩНА/мес.
Платени мин. престой- ДНЕВНА/мес.
Платени мин. престой- НОЩНА/мес.
Платени км. извън нас. място/мес.
ОБЩО изминати км. за месеца
Разход за наем на автомобил и счетоводство/мес.
Разход за автомивка/мес.
Разход за гориво- автоматично
лв.
ПРИХОД от платени километри
лв.
ПРИХОД от платени повиквания
лв.
ПРИХОД от първоначални такси
лв.
ПРИХОД от платени мин. престой
лв.
ПРИХОД от платени км. извън населено място
лв.
ОБЩО ПРИХОДИ
лв.
ОБЩО РАЗХОДИ
лв.
БРУТНА ПЕЧАЛБА
лв.

От брутната печалба се определя дължимата осигурителна вноска, която е в зависимост от избора на осигуряване. За самоосигуряващи се лица са предоставени три възможности за осигуряване:
– без фонд “Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ)- 27,8%;
– с фонд “Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ)- 31%;
– пенсионери- 8%.
* Повече информация относно законовите изисквания и принципите при определяне на осигурителните вноски можете да намерите ТУК

Нетният (чист) доход на водача от таксиметров превоз се изчислява, след като от брутната печалба бъде приспадната осигурителната вноска.

Пояснение:
Съгласно чл.13, ал.1, т. 29 от ЗДФЛ, не са облагаеми доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси. В тази връзка не се начислява и заплаща ДОД.