София, България
office@taxiclub.bg

Проекти

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Проект “Академия “ТАКСИ КЛУБ”:
Водени от разбирането за необходимостта от начално и продължаващо обучение на водачите и ръководителите в транспортният  сектор,  ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ стартира проекта “Академия “ТАКСИ КЛУБ”, която има за цел да повиши техните професионализъм и капацитет.

В проекта са включени организирането и провеждането на уебинари и изграждането на платформа за проверка на знанията чрез решаването на тестови задачи, използвани от ИА “Автомобилна администрация” при издаването на удостоверения за професионална квалификация.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ >>

Проект “Мониторинг върху регулацията и изграждане на информационна база данни за таксиметровият сектор в Р България”

Целта на проекта е осъществяване на мониторинг върху прилагането на националното законодателство и местните политики по отношение на таксиметровите превози на пътници осъществявани от общинските администрации, както и осигуряването на база данни за последващ граждански контрол върху регулаторните органи и механизми.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ>>>