София, България
office@taxiclub.bg

Проекти

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

“Rideshare to Hell” е разяснителна кампания на “Такси Клуб Бълагария”, чиято цел е подчертаване рисковете от ползването на платформи или приложения на транспортни мрежови компании, чрез които се осъществява връзка между пътници и водачи с цел превоз до определена дестинация.

Рекламирани като “иновативни”, “модерни”, “сигурни”, “безопасни”, “ефтини”, “ЗАБАВНИ” и т.н., тези услуги трупат популярност. Но какво се крие зад рекламата и обещанията?! Каква услуга се предоставя на потребителите в действителност? Какво се крие зад “дребния шрифт” и можем ли да се доверим на двулични лица и фирми, когато безопасността ни е гарантирана от… НИКОЙ?!

ПРОЧЕТИ ОЩЕ >>

 

Проект “Заедно можем повече”:
Проектът е насочена към създаването и развитието на НПО в сектора на таксиметровите превози.

В рамките на проекта подпомагаме създаването и утвърждаването на неправителствени организации чрез предоставяне на информация по ключови теми, свързани с регистрацията, структурата, развитието и на НПО.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ >>

 

 

 

Проект “А, Б, В”:
Водени от разбирането за необходимостта от начално и продължаващо обучение на водачите и ръководителите в транспортният  сектор,  ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ стартира програма “А, Б, В”, която има за цел да повиши техните професионализъм и капацитет.

В програмата са включени организирането и провеждането на уебинари и изграждането на платформа за проверка на знанията чрез решаването на тестови задачи, използвани от ИА “Автомобилна администрация” при издаването на удостоверения за професионална квалификация.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ >>

 

Проект “Мониторинг върху регулацията и изграждане на информационна база данни за таксиметровият сектор в Р България”

Целта на проекта е осъществяване на мониторинг върху прилагането на националното законодателство и местните политики по отношение на таксиметровите превози на пътници осъществявани от общинските администрации, както и осигуряването на база данни за последващ граждански контрол върху регулаторните органи и механизми.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ>>>