София, България
office@taxiclub.bg

Заедно можем повече

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

“Заедно можем повече” е проект на ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ за подпомагане  учредяването и утвърждаването на регионални браншови сдружения и организации в транспортния сектор, по инициатива на техните членове, под формата на неправителствени организации (НПО).

Защо НПО?

Защото считаме, че този тип организации са важни за професионалната общност и обществото. НПО улесняват достъпа до информация относно управлението и регулацията в сектора, спомагат за по- добър диалог между бранша и институциите. Също така НПО се ползват с особен статут при решаване на проблеми, като тяхното мнение придобива по- голяма тежест, обоснована с по- голямата представителност, която следва да имат. Въпреки че всеки човек може да пише до народните представители и институциите, да се изрази определено мнение чрез неправителствена организация е далеч по-ефективно, защото в НПО участват много членове, а когато много хора говорят в един глас, ще бъдат чути по- лесно.

Защо много, а не едно, голямо НПО?

Големите организации обикновено въздействат в национален мащаб, като не винаги успяват да обърнат внимание на детайлите, важни за отделните населени места. Чрез програмата се стремим да стимулираме обособяването, създаването и поддържането на регионални, сравнително малки и най- вече самостоятелни организации, в основата на които стоят неформални сдружения на водачи и/или представители на микропредприятия, и/или малки и средни предприятия, като считаме че те биха били ефективен инструмент при по- бързото решаването на регионални проблеми.

В изпълнение на Проект “Заедно можем повече” ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ оказва подкрепа чрез консултации, предоставяне на материали и информация по ключови теми, свързани с възможностите, структурата, регистрацията и развитието на организациите, тяхното представяне пред институциите, професионалната общност и обществото.