София, България
office@taxiclub.bg

УВЛТА, издадени по реда на Наредба 34 до 01.04.2016 г., запазват действието си до 31.12.2017 г.

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

УВЛТА, издадени по реда на Наредба 34 до 01.04.2016 г., запазват действието си до 31.12.2017 г.

Удостоверенията на водачите на леки таксиметрови автомобили, издадени по реда на Наредба 34 до 01.04.2016 г., запазват действието си до 31.12.2017 г.

За сега, нови удостоверения “Водач на лек таксиметров автомобил” се издават на лица, които отговарят на изискванията по чл. 18, т. 1 – 3 от Наредба 34 и са положили успешно изпит по модулите, определени в приложение № 7а.

Съгласно Заповед № РД – 01 – 67/27.02.2017г. на Изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация”, водачите притежаващи удостоверения, които желаят да придобият ново удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, полагат изпита по т. 46.1 по утвърден график.

Водачите придобили удостоверение:

1. преди 31.12.2002 г., се явяват на изпит до 01.04.2017 г.;

2. от 1.01.2003 г. до 31.12.2005 г., се явяват на изпит до 01.06.2017 г.;

3. от 1.01.2006 г. до 31.12.2008 г., се явяват на изпит до 01.08.2017 г.;

4. от 1.01.2009 г. до 31.12.2012 г., се явяват на изпит до 01.10.2017 г.;

5. от 1.01.2013 г. до 31.12.2015 г., се явяват на изпит до 01.12.2017 г.;

6. от 1.01.2016 г. до 01.04.2016 г., се явяват на изпит до 31.12.2017 г.;

Tags: , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *