София, България
office@taxiclub.bg

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ търси областни координатори по проект

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ търси областни координатори по проект

Работата по проекта е подходяща за хора, които имат желание:
– да се запознаят с дейността на НПО;
– да придобият знания и опит в работата с администрацията;
– да създават контакти на местно и национално ниво;
– да повишат гражданското участие при определяне на национални и местни политики по отношение на таксиметровият сектор.

Основни отговорности в дейността на областният координатор по проекти “Мониторинг върху регулацията и изграждане на информационна база данни за таксиметровият сектор в Р България” 

  1. Изграждане и поддържане на всички необходими за изпълнението и отчитането на проекта отношения с партньорски организации, местни и централни власти;
  2. Координиране на сътрудниците и дейностите по планирането, изпълнението, отчитането и администрирането на проекта;
  3. Изпращане и получаване на електронни съобщения (чрез ел. поща и други платформи за връзка с администрацията);
  4. Анализиране на информацията и ефектите от изпълнението;
  5. Обобщаване на получените резултати и вписването им в електронна таблица (Excel).

Какви качества и умения очакваме да притежавате
– организационни умения (комуникативност, сътрудничество, организираност, внимателност, гъвкавост);
– добро познаване на нормативната уредба свързана с таксиметровия сектор, местното самоуправление и държавната администрация;
– свободно използване на интернет и платформи за електронна поща, подаване на заявления и получаване на съобщения;
– свободно ползване на MS Office (Word, Excel);
– способност за организиране и архивиране на документи;
– интерес към работа в екип;
– възможност за анализиране на данни и формулиране на кратки заключения.

Какво предлагаме:
– участие в проект с ясно определени цели и задачи;
– предоставяне на възможност за отправяне на препоръки относно дейността на Сдружението и пряко участие в неговата дейност;
– участие в изготвянето на предложения към държавната и общинска администрациятта и участие в срещи като представител на Сдружението;
– издаване на препоръка и сертификат за доброволчество.

Заявление (свободен текст) за включване като координатор по проект към ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ и автобиография изпращайте на E-mail: office@taxiclub-bg.eu