София, България
office@taxiclub.bg

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ търси сътрудник по проект

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ търси сътрудник по проект

ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ търси сътрудници по проект “Мониторинг върху регулацията и изграждане на информационна база данни за таксиметровият сектор в Р България”.
Целта на проекта е осъществяване на мониторинг върху прилагането на националното законодателство и местните политики по отношение на таксиметровия сектор осъществявани от общинските администрации, както и осигуряването на база данни за последващ граждански контрол върху регулаторните органи и механизми.

Работата по проекта е подходяща за хора, които имат желание:
– да се запознаят с дейността на НПО;
– да придобият знания и опит в работата с администрацията;
– да създават контакти на местно и национално ниво;
– да повишат гражданското участие при определяне на национални и местни политики по отношение на таксиметровият сектор.

Какви са дейностите, които ще извършвате
– изпращане и получаване на електронни съобщения (чрез ел. поща и други платформи за връзка с администрацията);
– анализиране на получената информация;
– обобщаване на получените резултати и вписването им в електронна таблица (Excel)

Какви качества и умения очакваме да притежавате:
– организационни умения (комуникативност, сътрудничество, организираност, внимателност, гъвкавост);
– свободно използване на интернет и платформи за електронна поща, подаване на заявления и получаване на съобщения;
– основни познания и използване на MS Office (Word, Excel);
– способност за организиране и архивиране на документи;
– интерес към работа в екип;
– анализиране на данни и да способност за формулиране на кратки заключения.

Какво предлагаме:
– Участие в проект с ясно определени цели и задачи;
– предоставяне на възможност за отправяне на препоръки относно дейността на Сдружението и пряко участие в неговата дейност;
– издаване на препоръка и сертификат за доброволчество;

Заявление за включване като сътрудник към ТАКСИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ можете да попълните ТУК